plugins.themes.bootstrap3.article.main65e0660411f70

Svetlana Usova-Kurbanovienė

Santrauka

Straipsnyje perteikiamas Mykolo Romerio mokslinis teisinis požiūris į 1927 m. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordatą (toliau – Lietuvos konkordatas). Šis tyrimas atskleidžia M. Romerio profesinės veiklos Valstybės Taryboje, asmeninės biografijos faktus, susijusius su civilinės metrikacijos problemomis Lietuvos konkordato galiojimo metu, ir mokslinių interesų įtaką jo mokslinės pozicijos šiuo klausimu formavimuisi. Straipsnyje pateikiami duomenys – M. Romerio pozicijos mokslinė argumentacija, Valstybės Tarybos nuomonės Lietuvos konkordato taikymo klausimais, monopolinės bažnytinės metrikacijos Lietuvoje problemos teisiniai aspektai ir mokslinė analizė – yra integruoti į vieningą koncepciją, klasifikuoti ir atspindi griežtą M. Romerio mokslinę poziciją dėl Lietuvos konkordato.

plugins.themes.bootstrap3.article.details65e0660413d98

Skyrius
Mokslo straipsnis