Baudžiamojo proceso teisės pažeidimo ir neteisingo teismo sprendimo priėmimo priežastinio ryšio svarba ir problemos

Ernestas Rimšelis

Santrauka


Straipsnyje aptariama Baudžiamojo proceso kodekse numatyta ir teismų praktikoje labai svarbi esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų samprata. Straipsniu siekiama atskleisti tik vieną, bet pagrindinį ir sunkiausiai nustatomą esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų požymį – baudžiamojo proceso teisės pažeidimo ir neteisingo teismo sprendimo priėmimo priežastinį ryšį. Jį nustatyti visuomet turi būti labai svarbu, sprendžiant klausimą, ar konkrečioje byloje padarytas baudžiamojo proceso pažeidimas remiantis Baudžiamojo proceso kodeksu gali būti pripažįstamas kaip sukliudęs teismui priimti teisingą nuosprendį ar nutartį ir todėl laikomas esminiu baudžiamojo proceso teisės pažeidimu.

Raktiniai žodžiai


esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai; teismo sprendimas; baudžiamojo proceso teisės pažeidimo ir neteisingo teismo sprendimo priėmimo priežastinis ryšys

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195