Naujai paaiškėjusios aplinkybės – baudžiamosios bylos atnaujinimo pagrindas

Irma Randakevičienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos naujai paaiškėjusios aplinkybės kaip baudžiamosios bylos atnaujinimo pagrindas. Straipsnis pradedamas naujai paaiškėjusių aplinkybių sąvokos analize, atskleidžiami, autorės nuomone, sąvokoje esantys netikslumai. Yra skiriami bendrieji naujai paaiškėjusių aplinkybių požymiai, jų rūšys bei pačios aplinkybės analizuojamos atsižvelgiant į jų grupes, įvardytas BPK 444 straipsnio 1 dalies atitinkamuose punktuose. Aiškinantis, ar teisingai suformuluoti baudžiamojo proceso įstatyme naujai paaiškėjusių aplinkybių požymiai, ar teisingai įvardytos jos pačios, pasitelkiami teismų praktikos pavyzdžiai. Autorė išanalizavo ir apibendrino visas turimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo archyve (kuriame baudžiamojo proceso atnaujinimo nutartys kaupiamos nuo 2002 metų) nutartis dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo iškilus naujai paaiškėjusioms aplinkybėms, todėl straipsnyje pateikiami įdomesni pavyzdžiai. Teismų praktikos analizė leido padaryti išvadas, kurios aplinkybės vertinamos teisingai, o kurios problemiškai.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; naujai paaiškėjusios aplinkybės; baudžiamosios bylos atnaujinimas; baudžiamojo proceso atnaujinimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195