Įtariamojo teisė būti informuotam: teorinės prielaidos ir įgyvendinimo galimybės

Marina Gušauskienė

Santrauka


Teisinės literatūros, tarptautinių aktų analizė leidžia teigti, jog įtariamojo teisė būti informuotam, kuri suprantama, kaip įtariamojo teisė aiškiais žodžiais ir nedviprasmiškai būti informuotam apie socialinius ir procesinius jo padėties pokyčius, išaiškinus dabartinės padėties specifiką – teisės į gynybą pagrindas. Apskritai žinojimas apie tam tikro fakto buvimą bet kuriam baudžiamojo proceso dalyviui leidžia pasirinkti atitinkamą poziciją ar taktiką. Įtariamojo žinojimas apie procesinio įstatymo jam suteiktas teises, iškilusį įtarimą, jo pagrindus bei motyvus yra logiškai grindžiama teisė, nulemta pačios gynybos esmės. Gintis galima tik tuomet, jei žinai grėsmės šaltinį, pavyzdžiui, įtarimą ar kaltinimą, bei tiksliai įvertini savo procesines galimybes.

Raktiniai žodžiai


teisė būti informuotam; įtariamasis; teisė į gynybą; ikiteisminis tyrimas; baudžiamasis procesas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195