Kaip Lietuvoje atsirado pirmasis konstitucinis įstatymas

Vytautas Sinkevičius

Santrauka


1991 m. vasario 11 d. priimtas konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ yra pirmasis konstitucinis įstatymas Lietuvos teisės istorijoje. Straipsnyje atskleidžiamos jo priėmimo aplinkybės, parodomas ryšys su 1991 m. vasario 9 d. įvykusia gyventojų visuotine apklausa (plebiscitu). Nagrinėjama, kuo šis konstitucinis įstatymas skiriasi nuo šiuo metu galiojančioje Konstitucijoje įtvirtinto konstitucinių įstatymų instituto. Pateikiami argumentai, paneigiantys teisės mokslinėje literatūroje išdėstytą nuomonę, kad visuotinė apklausa (plebiscitas) buvo surengta „siekiant nuostatai dėl Lietuvos valstybės suvereniteto ir valstybės formos suteikti konstitucinį statusą“. Straipsnyje remiamasi ne tik tuo metu galiojusiu Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu ir kitais teisės aktais, bet ir autentiška, dar niekur neskelbta 1991 m. vasario 11 d. priimto Konstitucinio įstatymo projekto rengimo medžiaga.

Raktiniai žodžiai


pirmasis konstitucinis įstatymas; visuotinė apklausa (plebiscitas); Laikinasis Pagrindinis Įstatymas (Laikinoji Konstitucija); 1992 m. Konstitucijoje numatytas konstitucinių įstatymų institutas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-2-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195