Kai kurie subsidiarumo ir teisinio personalizmo santykio aspektai (1)

Virginija Kondratienė, Alfonsas Vaišvila

Santrauka


Straipsnyje analizuojama subsidiarumo principo samprata, jo formavimosi raida, metodologinė reikšmė teisniam reguliavimui. Subsidiarumas siejamas su pagrindinėmis jo idėjomis: asmens pirmumu valstybės ir kitų socialinių darinių atžvilgiu, asmens teisių prigimtiškumu, privačių ir bendrųjų interesų derinimu, asmens iniciatyvų skatinimu, valstybės paramos asmeniui diferencijavimu ir kitomis idėjomis, kurios toliau konkretinamos ir plėtojamos teisinio personalizmo idėjomis.

Raktiniai žodžiai


subsidiarumas; socialinė katalikų doktrina; teisinė valstybė; teisingumas; solidarumas; teisinis personalizmas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-1-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195