##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Daiva Petrylaitė

Santrauka

Vienas iš darbo santykių požymių yra jų konfliktiškumas. Darbo ginčai yra tik viena iš daugelio galimų socialinių konfliktų pasireiškimo formų. Darbo ginčai tarp darbdavių ir darbuotojų yra neišvengiamas reiškinys. Išanalizavus būdingiausius visuomeninių darbo santykių srityje kylančių socialinių konfliktų bruožus darytina išvada, kad darbo ginčas ir darbo konfliktas nėra tapatūs socialiniai reiškiniai. Darbo santykių aplinkoje gali kilti pačių įvairiausių konfliktų, tačiau ne visi jie gali būti laikomi darbo ginčais. Darbo ginču, kuriam spręsti taikomos teisinės priemonės ir procedūros, laikytinas tik institucionalizuotas darbo konfliktas, pasižymintis atitinkamais teisiniais bruožais. Todėl darbo teisės doktrinoje ir praktikoje siūlytina vartoti bendrinę darbo ginčo, o ne darbo konflikto sąvoką. Straipsnyje analizuojama darbo ginčo ir darbo konflikto sąvokų problematika. Remiantis teorine medžiaga ir užsienio valstybių praktika aptariama darbo ginčų sistemos problematika ir jos reikšmė darbo ginčų reguliavimo mechanizmo reglamentavimui. Analizuojama Tarptautinės darbo organizacijos pozicija darbo ginčų reguliavimo klausimu. Straipsnio pabaigoje pateikimas kritinis požiūris į Lietuvos darbo teisėje įtvirtintą darbo ginčų institutą ir šių ginčų sistemą. Išvadose pateikiami siūlymai, kaip būtų galima tobulinti darbo ginčų instituto teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Šių dienų darbo santykių pobūdis ir darbo santykių sistemos raida suponuoja būtinybę į darbo ginčus žiūrėti iš platesnių pozicijų, modifikuoti jų rūšis, turinio elementus bei šių ginčų sprendimo būdus ir metodus. Todėl ir Lietuvos darbo teisės praktikoje reikėtų įgyvendinti šiandieną reikšmingiausią ir didžiausią praktinę bei teorinę reikšmę turintį darbo ginčų klasifikavimą pagal kompleksiškai taikomą tiek objektyvųjį, tiek subjektyvųjį kriterijus ir darbo ginčus skirti į individualius darbo ginčus, kolektyvinius teisės darbo ginčus ir kolektyvinius interesų darbo ginčus.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis