plugins.themes.bootstrap3.article.main6655b83d77463

Daivis Švirinas Antanas Volochova

Santrauka

Straipsnyje yra nagrinėjamas ir konkurencijos, ir intelektinės nuosavybės teisei aktualus atsisakymo sudaryti licencinę sutartį ir priverstinio licencijavimo klausimas. Bandoma atsakyti į klausimą, ar intelektinės nuosavybės teisių savininkas, užimantis atitinkamoje rinkoje dominuojančią padėtį, yra absoliučiai laisvas atsisakyti sudaryti licencinę sutartį ir suteikti kitam ūkio subjektui licenciją naudotis intelektinės nuosavybės objektu, bei kokioms sąlygoms esant toks jo atsisakymas yra laikytinas piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Atsisakymo suteikti licenciją problematika visiškai nenagrinėta Lietuvos teisės doktrinoje; kiek daugiau dėmesio jai skiria Europos Sąjungos mokslininkai, nors kai kurie nauji šios temos aspektai nuodugnesnės analizės dar nesulaukė, todėl straipsnio tema yra moksliškai nauja ir aktuali. Straipsnyje analizuojami precedentiniai Europos Bendrijos Komisijos ir teismų sprendimai, turėję reikšmingos įtakos išimtinių aplinkybių doktrinos formavimuisi bei daroma išvada, kad EB teismų ir Komisijos praktika yra nenuosekli, prieštaringa ir šiuo metu nepakankama, kad minėta doktrina galėtų būti laikoma galutinai susiformavusia.

plugins.themes.bootstrap3.article.details6655b83d792a7

Skyrius
Mokslo straipsnis