##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jūratė Usonienė

Santrauka

Straipsnyje lyginamuoju aspektu nagrinėjamas idėjų nesaugojimo principo turinys ir taikymo problemos autorių teisėje. Idėjų nesaugojimo principas, kuris yra skirtas suderinti autorių teisių monopolį į kūrinius su visuomenės teise į informaciją, žodžio ir kūrybos laisvėmis, yra visuotinai pripažintas autorių teisės principas, kurio taikymas vis dėlto kelia nemažai klausimų. Ypač daugialypė originalių idėjų apsaugos taikant autorių teisės nuostatas problema. Straipsnyje mėginama identifikuoti idėjų nesaugojimo principo turinį nustatant, kokių elementų apsaugos autorių teisė neapima. Nagrinėjamas idėjų nesaugojimo principo teisinis reglamentavimas nacionaliniu ir tarptautiniu bei Europos Sąjungos lygmenimis, analizuojama Prancūzijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės doktrina šiuo klausimu bei keli pasirinktų užsienio valstybių teismų sprendimai, kuriuose teismai galėjo išsakyti savo poziciją dėl idėjų nesaugojimo principo bei kūrinio turinio ir formos takoskyros. Bene daugiausia dėmesio skirta vadinamajai Da Vinci Code bylai, kuri sukėlė ypač daug diskusijų dėl idėjų nesaugojimo principo autorių teisėje taikymo

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis