Pilietinė visuomenė kaip teisinės valstybės egzistavimo garantas: Lietuvos patirtis 1918–1940 metais

Kristina Miliauskaitė, Gintaras Šapoka

Santrauka


Straipsnyje remiantis Nepriklausomos Lietuvos 1918–1940 m. doktrina, tuo laikotarpiu kurtais teisinės valstybės ir įsivaizduojamos pilietinės visuomenės modeliais nagrinėjamas pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės ryšys ir tarpusavio sąveika. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama teisinės valstybės samprata daugiausia dėmesio skiriant Mykolo Romerio tyrinėjimams. Antroje dalyje remiantis M. Romerio ir Antano Maceinos darbais nagrinėjamas tuo metu kurtos pilietinės visuomenės modelis. Konstatuojama, kad 1918–1940 m. Lietuvos socialinėje doktrinoje iš esmės buvo nustatyta teisinės valstybės ir pilietinės visuomenės tarpusavio sąveika, tačiau trečiame XX a. dešimtmetyje įvykę politiniai pokyčiai šalyje turėjo neigiamų pasekmių pilietinės visuomenės formavimuisi, o kartu tapo kliūtimi įgyvendinti teisinės valstybės idėją.

Raktiniai žodžiai


teisės istorija; pilietinė (atvira) visuomenė; teisinė valstybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195