plugins.themes.bootstrap3.article.main669859443e784

Solveiga Pakalkienė

Santrauka

Medicininėse gairėse siekiama pateikti į vieną dokumentą surinktą naujausią informaciją, kuri padėtų gydytojams priimti geriausius medicininius sprendimus savo pacientams. Sistemingai kuriamos, įrodymais pagrįstos medicininės gairės daugelyje šalių naudojamos kaip kokybės strategija. Medicininės gairės gali sumažinti nepagrįstus medicinos praktikos skirtumus, pagerinti mokslinių tyrimų pritaikymą praktikoje ir pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir saugą. Tačiau gydytojas turi profesinę autonomiją, todėl medicininių gairių privalomumo gydytojui pobūdis išlieka neaiškus. Šiame straipsnyje siekiama įvertinti, ar Lietuvos teisinis reguliavimas įtvirtina gydytojo pareigą visais atvejais vadovautis medicininėmis gairėmis, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas konkrečiam pacientui, aptariami medicininių gairių tikslai, pranašumai ir trūkumai, analizuojamos gydytojo pareigos ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 20 str. įtvirtintas teisinis reguliavimas. 

plugins.themes.bootstrap3.article.details6698594440670

Skyrius
Mokslo straipsnis