plugins.themes.bootstrap3.article.main6698593d6a2ee

Artur Doržinkevič Mykolas Kirkutis

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos pagrindinės problemos, susijusios su žyminio mokesčio lengvatų ir indeksavimo poveikiu teisei kreiptis į teismą. Nors žyminis mokestis yra viena iš bylinėjimosi išlaidų rūšių, tačiau išskirtinis jo bruožas yra tai, kad jis riboja asmens teisę į teisminę gynybą. Straipsnyje analizuojamas žyminio mokesčio ir teisės kreiptis į teismą santykis, analizuojama nacionalinių teismų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl žyminio mokesčio lengvatų taikymo ir teisės kreiptis į teismą santykio. Tyrime įvertinamos žyminio mokesčio lengvatos, tokios kaip atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimas, kurių paskirtis – užtikrinti tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą asmenims, kurie negali sumokėti įstatyme nustatyto atitinkamo žyminio mokesčio. Galiausiai, autoriai nagrinėja žyminio mokesčio indeksavimo instituto atitiktį teisei kreiptis į teismą, taip pat aptaria tam tikras praktines jo taikymo problemas.

plugins.themes.bootstrap3.article.details6698593d6bcbd

Skyrius
Mokslo straipsnis