plugins.themes.bootstrap3.article.main664fcbb098b68

Evaldas Mikalajūnas

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas termino „Nepakeičiami žetonai“ (NFT) turinys ir pagrindiniai šios skaitmeninės technologijos bruožai. Analizuojama NFT sąvokos reikšmė, išskiriami pagrindiniai sąvokos elementai ir pateikiamas reliatyvus NFT pavyzdys siekiant paaiškinti NFT technologijos veikimo principą ir išskirtinumą iš kitų kripto turto rūšių. Straipsnyje taip pat išryškinama problematika, sietina su kompleksiška sąvokos reikšmės sandara teisės reguliavimo objekto kontekste. Tyrime atskleidžiami NFT kaip turto vertės ypatumai ir santykis su kitais privatinės teisės reguliuojamais objektais, pavyzdžiui, intelektine nuosavybe, prekėmis, paslaugomis, vertybiniais popieriais ir kt.


Antroje straipsnio dalyje daug dėmesio skiriama Europos Sąjungos reglamento dėl kripto turto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1973 (MiCA), projekto analizei. Glaustai aptariamas minimo projekto 3 straipsnis, kuriame yra įvedamas terminas „kripto turtas“ ir apibrėžiamos jo rūšys. Kadangi NFT terminas MiCA projekte tiesiogiai nėra įtvirtintas, analizuojama, kuriai iš kategorijų toks darinys galėtų būti priskirtas pagal nustatytus sąvokos požymius. Taip pat nagrinėjama, kokia problematika gali išryškėti dėl NFT kaip atskiros kripto turto rūšies nebuvimo, siejant ją su licencijavimo, spekuliavimo, saugojimo, registravimo klausimais. Galiausiai stengiamasi atsakyti į pagrindinį klausimą – ar NFT sąvoka patenka į kripto turto apibrėžimo pagal MiCA reguliavimo rėmus.

plugins.themes.bootstrap3.article.details664fcbb09c7cc

Skyrius
Mokslo straipsnis