##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomas Linas Šepetys

Santrauka

Europos Sąjungos autorių teisė tęsia išimtinių autorių teisių reguliavimo modelio paieškas. Modelis turi būti pritaikytas esamiems skaitmeninio turinio sklaidos ir įkainojimo parametrams turinio dalijimosi internetu paslaugų platformose. Neseniai priimta Direktyva dėl autorių teisių skaitmeninėje vidaus rinkoje 17 straipsnio, orientuoto į išimtinių autorių teisių apsaugos stiprinimą turinio dalijimosi paslaugų platformose. Jos reguliavimas yra potencialiai žalingas, todėl doktrinoje aktualu atsakyti į klausimą: kokio teorinio komponento trūksta siekiant sėkmingai modernizuoti išimtinių autorių teisių Europos Sąjungoje reguliavimą pagal esamus skaitmeninės kūrybinės industrijos poreikius? Mokslinio tyrimo metu atlikta teorinė analizė atskleidė, kad šis trūkstamas komponentas yra išimtinių autorių teisių reguliavimo atoveikis centralizuotos turinio sklaidos modelio veikimo parametrams. Esamas išimtinių autorių teisių Europos Sąjungoje reguliavimo problemiškumas sietinas su vis dar neatliktu tokio atoveikio išpildymu minėtų teisių reguliavimo naujinimo teisėkūros procese. Reprezentatyvumas techniniams parametrams, pagal kuriuos formuojami kūrėjų komercinės veiklos modeliai, nurodo informatyvų kūrinių sklaidos modelio vaidmenį išimtinių autorių teisių Europos Sąjungoje reguliavimo naujinimo procese.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis