##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dmitrij Mačiugin

Santrauka

Straipsnyje analizuojama tarptautinės teisės doktrinoje plačiai neiš­ tirta tarptautinių sankcijų poveikio arbitražo bylos inicijavimui ir arbitražo proceso vykdymui problematika. Tyrimas atskleidė, kad tarptautinės sankcijos per se neda­ ro poveikio arbitražo susitarimo galiojimui, tačiau sukelia sunkumų asmenims, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, sumokėti pradines arbitražo rinkliavas, inter alia, atlikti kitus privalomus mokėjimus vykstant arbitražo procesui, dėl to jis gali būti nepradėtas arba nutrauktas. Tarptautinės sankcijos per se nesuspenduoja arbitražo institucijų veiklos. Arbitražo institucijos turėtų išvystyti tokias atitikties tei­ sės aktų reikalavimams procedūras, kurios padėtų arbitražo institucijoms ir kitiems subjektams operatyviai rasti tinkamus sprendimus tarptautinių sankcijų taikymo kontekste. Arbitrai taip pat turėtų atlikti atitikties vertinimo procedūras, inter alia, turėtų papildomai įvertinti, ar jų priimami sprendimai konkrečioje arbitražo byloje nepažeistų jų pačių nacionalinės teisės.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis