##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Remigijus Jokubauskas Vigintas Višinskis Mykolas Kirkutis

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami įmonės pardavimo tikslai ir tvarka įmonių bankroto procese. Straipsnyje teigiama, kad įmonės pardavimo tikslai neatitinka klasikinių bankroto proceso tikslų, nes jis yra siejamas su platesniais ekonominiais ir socialiniais tikslais, kurie gali būti pasiekti realizavus visą įmonę kaip turto objektą. Straipsnyje skiriamas dėmesys lyginamajai užsienio valstybių teisinio reguliavimo analizei, tiriama, kaip ši procedūra reglamentuojama Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Prancūzijos bankroto teisėje.
Nagrinėjama ir Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatyta įmonės pardavimo procedūra bei jos problemos. Autoriai aiškinasi, kaip turi būti užtikrinamas įmonės pardavimas kuo ankstesnėje bankroto proceso stadijoje, teikia siūlymą dėl įmonės pardavimo tvarkos keitimo, į ją įtraukiant teismą. Analizuojama, kaip turi būti pateikti siūlymai pirkti įmonę, kokius veiksmus turėtų atlikti nemokumo administratorius, kaip turi būti užtikrinami įmonės darbuotojų interesai ir kokie reikalavimai įmonės pirkėjui turėtų būti nustatyti įstatyme.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis