##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Raimondas Ališauskas

Santrauka

Straipsnyje detaliai apžvelgiamos Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) teisės normos, susijusios su nacionalinio saugumo išimtimis. Ši tema vėl tapo aktuali per pastaruosius kelis metus ypač didėjant tarptautinės prekybos ribojimo atvejų, kai valstybės savo veiksmus teisina nacionalinio saugumo išimtimis, nors dažnai tokie veiksmai akivaizdžiai slepia ne tik politinius, bet ir šalies atskirų ūkio šakų komercinius interesus. Iš tokių atvejų paminėtini prekybos ribojimai, susiję su Rusijos ir Ukrainos konfliktu, Kataro konfliktas su Saudo Arabija, JAE bei keliomis regiono valstybėmis, taip pat JAV prezidento sprendimai dėl papildomų importo muitų plienui ir aliuminiui bei galimi panašūs muitai importuojamiems automobiliams.
Be konkrečių teisės normų turinio, straipsnyje aptariami ir analizuojami naujausi PPO ginčų sprendimo procesai, kuriuose nagrinėjamos nacionalinio saugumo išimtys. Apžvelgiant mokslinę literatūrą, Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) ir PPO jurisprudenciją, taip pat ES ir JAV vyriausybių rašytinius pareiškimus PPO ginčų procesuose bei kitus dokumentus nagrinėjamu klausimu, bandoma atsakyti į klausimą, kodėl nacionalinio saugumo išimčių taikymo teisėtumą galima ginčyti PPO ginčo procese. Straipsnyje taip pat apibrėžiamas išimties dėl nacionalinio saugumo turinys ir svarbiausi taikymo aspektai tarptautinėje prekybos teisėje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis