SUTELKTINIO FINANSAVIMO REGULIAVIMO EUROPOS SĄJUNGOJE ATSIRADIMO TEISINĖS PRIELAIDOS

Eugenijus Miliukas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos naujo atlygintino sutelktinio finansavimo (toliau – SF) reiškinio atsiradimo priežastys, keliamos rizikos ir jų valdymas dar iki naujojo Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų reglamento1 (toliau – SF reglamentas) priėmimo. SF skolinimo pagrindais veikla panaši į kredito įstaigų tarpininkavimą priimant indėlius ir išduodant paskolas, o investavimo pagrindais primena investicinių paslaugų teikimą, tačiau savo esme jos skiriasi. Atitinkamai vertinama, kokiais teisės aktais Europos Sąjungos (toliau – ES) mastu veiklos rizika reguliuota dar prieš priimant naująjį SF reglamentą, aptariamos jų taikymo problemos esant naujajai finansavimo alternatyvai ir jos formoms. Taip pat apžvelgiamas kai kurių valstybių narių nacionalinis reguliavimas, lemiantis ES SF reglamentavimo fragmentaciją, kuri riboja SF veiklą ES mastu ir iškraipo konkurenciją. Ši analizė reikšminga siekiant nustatyti SF reglamento atsiradimo teisines prielaidas, kurios neužtikrino tinkamos investuotojų apsaugos, trukdė tvariam SF veiklos ir atitinkamai ES kapitalo rinkos sąjungos vystymuisi.

Raktiniai žodžiai


sutelktinis finansavimas, perleidžiami vertybiniai popieriai, paskola.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195