BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS NORMŲ TAIKYMAS TRAKŲ VAIVADIJOS PILIES TEISME XVIII A. ANTROJOJE PUSĖJE

Adam Stankevič

Santrauka


Istoriografijoje aptinkama teiginių, jog 1588 m. patvirtinto Trečiojo Lietuvos Statuto baudžiamosios teisės normos dėl savo griežtumo nebeatitiko XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškos visuomenės poreikių. Vis dėlto tyrimų, kurie atskleistų bajoriškų teisingumo vykdymo institucijų praktiką, trūksta. Šiame straipsnyje analizuojamos Trakų vaivadijos pilies teisme XVIII a. antrojoje pusėje nagrinėtos bylos dėl nusikaltimų asmens gyvybei, sveikatai ir garbei. Stengiamasi nustatyti, kokiais įstatymais rėmėsi šis teismas skirdamas bausmes nusikaltusiems žmonėms. Tyrimas atskleidė, jog XVIII a. antrojoje pusėje Trakų vaivadijos pilies teismas dažniausiai savo nuosprendžius bylose dėl nusikaltimų asmens gyvybei, sveikatai ir garbei grindė nuorodomis į konkrečius Trečiojo Lietuvos Statuto straipsnius. Tiesa, pastarieji ne visada taikyti taip, kaip buvo numatyta šiame teisės kodekse. Įstatymų raidės griežčiau laikytasi teisiant nekilminguosius, o bajoriškos kilmės kaltinamiesiems paprastai stengtasi skirti švelnesnę bausmę, nei numatė įstatymai.

Raktiniai žodžiai


Trečiasis Lietuvos Statutas, Trakų vaivadijos pilies teismas, nusikaltimai, teisminė praktika, XVIII amžiaus antroji pusė.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195