ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO YPATUMAI NUOTOLINIU BŪDU TEIKIANT PASLAUGAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SRITYJE

Rūta Lazauskaitė, Daiva Tamulionienė

Santrauka


Pasaulyje išplitus COVID-19 virusui nuotolinis darbas ir paslaugų teikimas tapo įprastas daugelyje veiklos sričių, įskaitant ir sveikatos priežiūros sektorių. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną ir įvedus judėjimo bei veiklos apribojimus, buvo patvirtintos rekomendacijos tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus subjektams organizuoti darbą ir aptarnauti klientus nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu pagrindiniu iššūkiu tampa tinkamas duomenų subjekto (paciento) identifikavimas. Sėkmingam Bendrojo duomenų apsaugos reglamento principų, o ypač duomenų kiekio mažinimo teisėkūros institucijų tendencija laikytis doktrininio požiūrio šių teisių modernizavimo srityje, stokoja prielaidų akomoduoti išimtinių autorių teisių reglamentavimą Europos Sąjungos skaitmeninei kūrybinei industrijai. Šias prielaidas pateikia dekonstrukcijos pacientui fiziškai atvykus į sveikatos priežiūros įstaigą) teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.

Raktiniai žodžiai


sveikatos priežiūros įstaiga, asmens duomenų tvarkymo pagrindai, asmens duomenų tvarkymo principai, duomenų valdytojas, duomenų apsaugos pareigūnas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195