ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IŠŠŪKIAI COVID-19 PANDEMIJOS METU

Vaida Petkevičienė, Paulius Pakutinskas, Virginijus Bitė

Santrauka


Prasidėjus COVID-19 pandemijai pasaulis susidūrė su iki šiol dar nepatirtais arba po ankstesnių pandemijų užmirštais sunkumais, iškilo grėsmė nusistovėjusiam gyvenimo būdui, ekonominiam stabilumui ir vertybėms. Kilo sunkumų ir kovojant su pandemija bei siekiant kuo efektyviau suvaldyti šią krizę. Viena iš sričių, kurioje reikėjo, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės įneštų aiškumo, buvo duomenų apsauga. Duomenų valdytojams iškilo klausimas, koks kovos su COVID-19 pandemija režimo, jo keliamų ribojimų ir asmens duomenų apsaugos santykis? Šiame straipsnyje tiriamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir COVID-19 pandemijos ribojimų santykis keliose duomenų valdymo srityse, kurias labiausiai paveikė koronaviruso sukeltos ligos protrūkis, – tvarkant asmenų sveikatos ir darbuotojų asmens duomenis bei dėl kovai su COVID-19 pandemija naudojamose programėlėse tvarkomų asmens duomenų. Nors kiekviena iš šių sričių turi savų asmens duomenų tvarkymo aspektų, kurie aptariami remiantis Europos Sąjungos, Europos duomenų apsaugos valdybos ir kitų kompetentingų institucijų išaiškinimais ir patirtimi, tačiau pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai išliko nepakitę ir asmens duomenų tvarkymas, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, yra esminė kiekvieno duomenų valdytojo pareiga.

Raktiniai žodžiai


COVID-19, koronavirusas, pandemija, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, duomenų apsauga, duomenų subjektas, duomenų valdytojas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195