plugins.themes.bootstrap3.article.main6626aa037d954

Salvija Kavalnė Ieva Saudargaitė

Santrauka

Modernios visuomenės raida, besiplečiantis sukuriamų teisinių santykių ratas atitinkamai lėmė laipsnišką teisinių konfliktų skaičiaus didėjimą. Tuo tarpu didėjantis teismų darbo krūvis, ilgėjantys bylų nagrinėjimo terminai turėjo įtakos, jog didėjo alternatyvių ginčo sprendimo būdų svarba. Yra keletas alternatyvių ginčo sprendimų būdų, tačiau, atsižvelgiant į teisės mokslininkų ir tarptautinių organizacijų susidomėjimą mediacijos taikymu, sprendžiant ginčus tarp viešojo administravimo subjektų bei privačių šalių, į tai, jog vienu metu Anglija, Prancūzija ir Vokietija ėmė svarstyti mediacijos taikymo administraciniams ginčams spręsti galimybę, tikslinga apžvelgti būtent mediacijos, kaip alternatyvaus ginčų sprendimo būdo, taikymo praktiką pasirinktose užsienio valstybėse. Siekiant pakankamai visapusiškai apžvelgti tokią mediacijos taikymo praktiką, pasirinktos keturios valstybės – Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Belgija ir Vokietija. Remiantis taikytinais užsienio valstybių teisės aktais, oficialiais valstybės institucijų pateikiamais duomenimis, susijusiais su nagrinėjama mediacijos taikymo praktika, straipsnyje pateikiama trumpa taikomų mediacijos būdų apžvalga. Pateikiami teisminės mediacijos, mediacijos, kai ji atliekama atitinkamoje institucijoje veikiančio nepriklausomo mediatoriaus, atskirai įsteigtos mediaciją atliekančios institucijos, praktikos, sprendžiant administracinius ginčus, pavyzdžiai.

plugins.themes.bootstrap3.article.details6626aa037f5ad

Skyrius
Mokslo straipsnis