Asmens identifikavimo fizinėje ir elektroninėje erdvėje teisinio reguliavimo prielaidos (straipsnis anglų kalba)

Darius Štitilis, Paulius Pakutinskas, Inga Dauparaitė, Marius Laurinaitis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos asmens identifikavimo fizinėje ir elektroninėje erdvėje teisinės prielaidos. Analizuojamas teisinis identifikavimo fizinėje ir elektroninėje erdvėje reglamentavimas. Pateikiami privalomi identifikavimo fizinėje erdvėje elementai bei privalomi ir neprivalomi identifikavimo elektroninėje erdvėje elementai ir daromos išvados dėl asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje probleminių aspektų ir su jais susijusio teisinio reguliavimo. Mokslinį straipsnį sudaro keturi pagrindiniai skyriai. Pirmame skyriuje „Tapatybė ir asmens identifikavimas“ nagrinėjama tapatybė, jos turinys ir elementai bei asmens identifikavimas. Antrame skyriuje „Asmens identifikavimas fizinėje erdvėje“ išsamiai analizuojamos identifikavimo fizinėje erdvėje teisinės prielaidos Lietuvoje. Trečiajame skyriuje „Asmens identifikavimas elektroninėje erdvėje“ analizuojami teisiškai sureguliuoto ir nesureguliuoto asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje elementai, aptariama asmens tapatybė elektroninėje erdvėje. Ketvirtame skyriuje „Elektroninė asmens tapatybė ir teisinis reguliavimas“ analizuojami ir sisteminami elektroninės asmens tapatybės elementai, ir daromos prielaidos dėl jų patikimumo bei teisinio reguliavimo privalomumo.

Raktiniai žodžiai


asmens identifikavimas; tapatybė; fizinė erdvė; elektroninė erdvė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195