RIBOTO PAKALTINAMUMO IR NAUJAGIMIO NUŽUDYMO SANTYKIO PROBLEMATIKA

Edita Gruodytė, Neringa Palionienė

Santrauka


Lietuvos 2000 m. BK įtvirtinus riboto pakaltinamumo institutą, tačiau palikus su juo siejamas specialias normas, tarp jų ir BK 131 str., savaime iškilo BK 18 str. ir BK 131 str. santykio problema. Atsižvelgiant į tai, šiame straipsnyje, pasitelkus užsienio valstybių reglamentavimo pavyzdžius, tyrimus naujagimio nužudymo srityje bei aktualiausią kasacinio teismo praktiką, atskleidžiamas riboto pakaltinamumo ir naujagimio nužudymo normų santykis, svarstomas BK 131 str. reikalingumo klausimas, analizuojami BK 18 ir BK 131 str. taikymo atvejai. Atliktus tyrimą, daroma išvada, kad privalomas naujagimio nužudymo sudėties elementas, gimdymo nulemta būsena, yra vertinamas kaip buvimas ribotai pakaltinamu, dėl ko BK 131 str. yra speciali norma BK 18 str. atžvilgiu. BK 131 str. taikytinas tik tuomet, kai moters psichika susilpnėja dėl gimdymo metu kilusių faktorių. Naujagimio nužudymas, esant nustatytai išankstinei tyčiai nužudyti, bet turint duomenų apie motinos psichikos sutrikimus nusikaltimo metu, kvalifikuojamas taikant bendrą nužudymo normą santykyje su BK 18 str.

Raktiniai žodžiai


ribotas pakaltinamumas, naujagimio nužudymas, motina, psichofiziologinė būsena

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-16-23-2-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195