GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA

Vytautas Sinkevičius

Santrauka


1992 m. spalio 25 d. priimtoje Konstitucijoje generalinio prokuroro skyrimo ir atleidimo tvarka nebuvo nustatyta. Seimas 1992–2003 m. įstatymais daug kartų keitė generalinio prokuroro skyrimo ir atleidimo tvarką. Seimas 2003 m. kovo 30 d. pakeitė Konstitucijos 118 straipsnį bei 84 straipsnio 11 punktą ir nustatė, kad generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu. Seime 2015 m. spalio 15 d. įregistruotas Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame numatyta, kad „Generalinį prokurorą penkeriems metams Vyriausybės teikimu, Seimo pritarimu skiria ir iš pareigų atleidžia Respublikos Prezidentas. Generalinio prokuroro kandidatūras Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir Teisingumo ministras“. Šis įstatymo projektas prieštarauja
Konstitucijai.

Raktiniai žodžiai


generalinis prokuroras, Respublikos Prezidentas, Seimas, Konstitucija, valdžių padalijimo principas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-16-23-1-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195