Korupcijos prevencija viešųjų pirkimų srityje

Anatoly Krivinsh, Andrejs Vilks

Santrauka


Straipsnyje analizuojami bendrieji viešųjų pirkimų teisės principai, jų įgyvendinimas bei veiksmingumas. Keliamas tikslas – atlikti giluminę korupcijos kontrolės ir prevencijos metodų analizę bei identifikuoti teisės principų vietą šioje sistemoje.
Svarbiausias darbo rezultatas yra apibendrintos išvados dėl visuomenės pasitikėjimo bendrąja teise mažinant korupciją. Korupcijos kontrolės ir prevencijos viešųjų pirkimų srityje tikslai negali tapti pagrindu bendrųjų teisės principų suskirstymui į pirminius ir antrinius principus, nes jie yra vienodai svarbūs ir papildo vienas kitą. Viešųjų pirkimų įstatymai ir reglamentai, susiję su Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais siekiama užkirsti kelią korupcijai, formuoja bendrųjų teisės principų įgyvendinimo praktiką. Viešųjų pirkimų srityje yra svarbūs šie principai: atskaitingumo, viešųjų pirkimų komisijos sudėties pastovumo, kompensacijos ir nuolatinės kontrolės ir objektyvumo principas, taip pat principas, įtvirtinantis reikalavimą viešųjų pirkimų procesą užbaigti per pagrįstai priimtiną laikotarpį.

Raktiniai žodžiai


korupcija; viešieji pirkimai; bendrieji teisės principai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195