##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vilius Mačiulaitis

Santrauka

Vykstant sparčiai ekonominei ir socialinei raidai darbo teisės tikslai iš esmės nekinta. Darbo teisės normomis siekiama suderinti darbuotojų ir darbdavių tarpusavio interesus. Socialinė darbo teisės paskirtis lemia, kad darbo teisės normos neretai darbuotojams teikia daugiau galimybių išsaugoti darbo santykius, nei darbdaviams juos nutraukti. Ekonominių procesų veiksmingumui padidinti verslo subjektai taiko įmonės reorganizavimą, veiklos išskaidymą ir perdavimą kitiems ūkio subjektams, veiklai nebūdingų funkcijų atsisakymą ir pan. Minėti procesai daro didelę įtaką tiek teisinei, tiek faktinei darbuotojų padėčiai įmonėje. Europos Teisingumo Teismo praktika pabrėžia ūkio subjektų pareigą paisyti darbuotojų interesų, o nacionaliniai teismai įpareigojami kruopščiai nagrinėti konkrečius atvejus nustatant, ar įvyko faktinis įmonės, verslo ar jų dalių perdavimas, ir tokiais atvejais taikyti savaiminio darbo santykių tęstinumo principą, kuris lemia neginčijamą įmonės, verslo ar jų dalių perėmėjo pareigą kartu perimti ir perdavėjo įsipareigojimus pastarojo darbuotojams.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis