##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bronius Sudavičius Elena Vaitiekienė

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas aplinkos apsaugos finansavimo vietiniu (savivaldybių) lygiu klausimas. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą aplinkos apsaugos priemones Lietuvoje finansuoja gamtos išteklių naudotojai, valstybė ir savivaldybės. Savivaldybių specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos (SAARSP) valstybiniu lygiu yra papildomas aplinkos apsaugos finansavimo šaltinis, turintis prioritetinę reikšmę savivaldybėse. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai SAARSP šaltiniai, programos lėšų naudojimo kryptys bei tvarka, atskleidžiami SAARSP teisinio reguliavimo probleminiai aspektai bei siūlomi galimi jų sprendimo būdai. Dėmesio skiriama ir SAARSP lėšų naudojimo kontrolės klausimams.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis