plugins.themes.bootstrap3.article.main66912038f16b2

Linas Žalnieriūnas Aurelijus Gutauskas

Santrauka

Nagrinėjama Lietuvoje nauja ir moksliškai dar neanalizuota tema – fizinio smurto naudojimas sporte ir baudžiamoji atsakomybė už jį. Atsižvelgiant į tai, kad mokslinių straipsnių šia tema bei tokio pobūdžio bylų Lietuvoje dar nėra, straipsnyje analizuojama užsienio šalių doktrina ir praktika. Pateikiamas teisinis sporto, kaip fizinės veiklos, reglamentavimas. Analizuojami fizinės prievartos atvejai (susidūrimai), šiurkščiai pažeidžiantys sporto taisykles ir galintys užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Diskutuojama apie sportininko sutikimo, apimančio galimybę būti sužalotam, turinį ir apimtį. Straipsnyje siekiama pateikti objektyvius kriterijus, leidžiančius identifikuoti nusikalstamos veikos padarymo faktą sporto metu. Galiausiai diskutuojama, ar baudžiamosios atsakomybės taikymas už šiurkščius, sportiniams principams bei taisyklėms prieštaraujančius nusižengimus, sukėlusius sveikatos sutrikdymą ar gyvybės atėmimą, nepažeidžia ultima ratio principo.

plugins.themes.bootstrap3.article.details66912038f33ea

Skyrius
Mokslo straipsnis