plugins.themes.bootstrap3.article.main6673983389079

Birutė Kunigėlytė-Žiūkienė

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas valstybių pripažinimo ir valstybių teisių perėmimo institutų sąveikos klausimas. Aptariami pamatiniai valstybių pripažinimo klausimai, kurie turi įtakos galimam institutų tarpusavio ryšiui nagrinėti: valstybių pripažinimas kaip valstybės vienašalis sprendimas, jo politinė ir teisinė prigimtis ir sprendimų dėl pripažinimo priėmimas tarptautinėse organizacijose. Analizuojama valstybių pripažinimo reikšmė valstybių teisių perėmimo procesams, jų turiniui ir spartai priklausomai nuo valstybių teisių perėmimo objektų ir būdo, kuriuo susiformavo nauja valstybė. Aptariami teisių perėmimo klausimai, kai naujai susikūręs subjektas pripažįstamas tik dalies tarptautinės bendrijos ir neturi pirmtakės pripažinimo. Atskiriamos valstybių teisių perėmimo ir valstybių teisių tęsimo kategorijos ir tokio atskyrimo reikšmė bei abipusė sąveika su valstybių pripažinimo klausimu.

plugins.themes.bootstrap3.article.details667398338cbc2

Skyrius
Mokslo straipsnis