Nusikalstamumas Lenkijoje 10-ajame dešimtmetyje

Jerzy Jasinski

Santrauka


Pranešime apžvelgiamas nusikalstamumas Lenkijoje dešimtajame dešimtmetyje. Ši problema nagrinėjama trimis skirtingais, bet tarpusavyje susijusiais aspektais: policijos užregistruoti nusikaltimai, neužregistruoti nusikaltimai ir visuomenės požiūris į nusikalstamumą. Aptariamos nusikaltimų pagal dažnumą rūšys ir nusikalstamumo pokyčiai pereinamuoju laikotarpiu (smurtinių, ekonominių ir organizuotų nusikaltimų daugėjimas). Kiekvienu atveju pateikiama informacija apie prieinamus duomenis ir tų duomenų rinkimo metodologiniai skirtumai komunistinėje ir postkomunistinėje sistemose. Šie skirtumai svarbūs, nes jų nežinant galima neteisingai interpretuoti nusikalstamumo tendencijas. Pranešime taip pat nagrinėjamas žiniasklaidos vaidmuo informuojant visuomenę apie nusikalstamumą ir saugumą. Pateikiami ir daugelio viešosios nuomonės apie nusikalstamumą ir saugumo svarbą apklausų rezultatai.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195