Nusikalstamumo raidos ir prevencijos prognozė Slovakijos Respublikoje šimtmečių sandūroje

Anton Dvoršek

Santrauka


Straipsnyje aptariama kovos su ekonominiais nusikaltimais, kai nukenčia įvairios organizacijos, valstybė arba atskiri individai, strategija. Tyrimų duomenimis, ekonominiai nusikaltimai galimi dėl to, kad:
1. Įstatymai nėra pakankamai tikslūs. Tai dažniausiai laisvos rinkos filosofijos ir iš dalies neiš-spręstos dilemos, kokios turi būti valstybės suverenumo, būtino tyrimo procesui įgyvendinti visuotiniu lygiu, ribos, padarinys.
2. Baudžiamoji teisė nesuderinta su kitais socialinės kontrolės mechanizmais. Todėl pažeidėjai retai kada demaskuojami, persekiojami baudžiamąja tvarka ir teisiami.
Pernelyg preciziškas laisvos rinkos reguliavimas turėtų daug neigiamų padarinių. Todėl būtina netiesioginė strategija, kuri varžytų pažeidėjus ir padėtų atskleisti nelegalius prekybos ir finansinius sandorius. Speciali įvairių duomenų bazių analizė padėtų atskleisti įtartinas operacijas. Ją būtų galima taikyti ne tik pinigų plovimo, bet ir sukčiavimo, piratinės produkcijos platinimo ir kt. nusikaltimų atvejais. Ekonominiai nusikaltimai tampa globaliniai. Todėl ir strategija gali būti veiksminga tik pasauliniu lygiu. Dėl šios priežasties būtina suderinti įstatymų leidybą.
Esminis strategijos elementas – tobulinti socialinės kontrolės institucijas, kad pažeidėjai žinotų, jog yra didelė tikimybė būti demaskuotiems ir nuteistiems. Ekonominiai nusikaltėliai retai kada gal-voja apie riziką.
Kovos strategija taptų veiksmingesnė pakeitus įstatymus. Įstatymai turėtų nustatyti baudžiamąją firmų atsakomybę ir įrodinėjimo pareigą konfiskuojant turtą, kai nusikaltimas jau įrodytas. Kovos su ekonominiais nusikaltimais strategija gali būti veiksminga tik derinant ir taikant įvairias priemones.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195