plugins.themes.bootstrap3.article.main66743a193245c

Oleg Fedosiuk

Santrauka

Teisinis psichinės prievartos vertinimas – tai aktuali teorinė ir praktinė baudžiamosios justicijos problema. Dažnos veikos pripažinimas nusikaltimu tiesiogiai priklauso nuo išvados, kad tam tikras elgesys konkrečioje situacijoje laikytinas psichine prievarta, tuo tarpu nesant aiškios koncepcijos minėta sąvoka gali būti suprasta neteisingai. Straipsnyje siekiama suformuluoti aiškią psichinės prievartos sampratą ir apibrėžti jos vietą tarp giminingų teisinių sąvokų, aptarti psichinės prievartos kriminalizacijos būdus, paaiškinti esminius objektyviuosius ir subjektyviuosius jos požymius. Autorius taip pat iškelia psichinės prievartos teisinio vertinimo problemas, kurios visada pasireiškia būtinumu nustatyti, ar iš tikrųjų (realiai) buvo grasinama ir kokiomis pasekmėmis buvo grasinama. Remiantis senesne ir šiuolaikine teisine literatūra, taip pat teismų praktikos pavyzdžiais, straipsnyje formuluojama aiški grasinimo realumo koncepcija, kuri atitinka universalųjį subjektyvaus pakaltinimo principą, išryškinamos aplinkybės, kurių išsamus tyrimas leidžia atskleisti tikrąjį kaltininko sumanymą, įvertinti jo elgesį kaip psichinę prievartą ir nustatyti jos turinį.

plugins.themes.bootstrap3.article.details66743a1935f44

Skyrius
Mokslo straipsnis