Asmens privataus gyvenimo paslaptis ir su ja susijusios problemos baudžiamajame procese

Artūras Panomariovas

Santrauka


Straipsnyje aptariama asmens privataus gyvenimo paslapties samprata, šios paslapties turinio struktūriniai elementai, teisinė reglamentacija. Įvertinant tai, kad baudžiamasis procesas paprastai yra laikomas tuo teisiniu instrumentu, kuriuo valstybė, siekdama greitai ir iki galo išaiškinti nusikalstamas veikas, dažniausiai pažeidžia asmens privataus gyvenimo paslaptis ir apriboja žmogaus teises bei laisves, asmens privataus gyvenimo paslapties pažeidimo ribų ir tokio pobūdžio paslapties apsauga tampa aktuali problema baudžiamajame procese. Šiuo straipsniu siekiama atkreipti dėmesį, kad tik tinkamai sutvarkius ir išaiškinus baudžiamojo proceso normas baudžiamasis procesas gali būti laikomas tikrąja žmogaus teisių bei laisvių apsaugos priemone, kuria naudojantis kaltas dėl padaryto nusikaltimo asmuo yra teisingai nubaudžiamas apribojant tokio asmens teises, o kitų asmenų teisės ir teisėti interesai, taip pat ir interesas išsaugoti asmens privataus gyvenimo paslaptį, tinkamai saugomi ir neatskleidžiami.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195