Teisės istorijos akademinių studijų raida Lietuvoje

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Straipsnyje aptariama teisės istorijos studijų raida Lietuvoje nuo jos pradžios viename seniausių Rytų Europoje Vilniaus universitete XIX a. pradžioje iki Lietuvos nacionalinio valstybingumo atkūrimo 1990 metais.
Straipsnio autorius reikšmingiausiu šios raidos laikotarpiu laiko 1922–1940 m., kai teisininkų rengimas buvo sutelktas Lietuvos universiteto Teisių fakultete, o jo Lietuvos teisės istorijos katedroje vaisingai dirbo prof. A. Janulaitis, pirmasis šia problematika rašęs lietuvių kalba ir savo darbais sukūręs iš esmės naują mokslo dalyką.
Sovietmečiu teisės istorijos mokslas taip pat labai vertintas ne tik kaip viena teisinių disciplinų, bet ir kaip veiksminga ideologinė priemonė. Jis buvo atvirai ideologizuotas. Dėstant ir Sovietų Sąjungos, ir užsienio teisės istoriją buvo siekiama kontrasto principu aukštinti pirmąją („socialistinę“, sovietinę) ir niekinti, kaip „išnaudotojišką“, antrąją. Papildomos medžiagos kursui ideologizuoti teikė kartu nagrinėjama teisės istorija ir valstybės istorija.
Pažymima, kad pastaraisiais metais, nors ir gerokai išaugus studentų skaičiui bei nelikus ideologinių kliūčių, varžiusių mokslo raidą, ima reikštis neigiamų teisės istorijos studijų tendencijų: mažinama šioms disciplinoms universitetuose skiriamų valandų, įvesta mokslų klasifikacija, pašalinant teisės istoriją iš teisės mokslų.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195