Interneto domenų vardų teisinės prigimties problemos

Darius Sauliūnas

Santrauka


Straipsnis susideda iš keturių dalių. Pirmojoje dalyje trumpai apžvelgiama interneto samprata ir domenų vardų sistema (DNS). Autorius pateikia svarbiausius domenų vardų veikimo principus. Antrojoje straipsnio dalyje nagrinėjama domeno vardo samprata ir tyrinėjami įvairūs dameno vardo apibrėžimai. Autorius apibrėžia ir atriboja technines ir socialines domeno vardo definicijas. Trečiojoje straipsnio dalyje autorius gvildena domeno vardo teisinės prigimties ir statuso problemas. Tyrėjas susitelkia ties klausimu, ar domenų vardai gali būti pripažįstami nuosavybe. Ieškant atsakymo į šį klausimą pasitelkiama JAV ir Vokietijos teismų praktika, taip pat WIPO Arbitražo ir tarpininkavimo centro domenų vardų ginčų administracinės procedūros praktika. Be to, šiuo klausimu analizuojamos įvairių mokslininkų skirtingos nuomonės. Ketvirtojoje straipsnio dalyje autorius aptaria galimybę domenų vardus pripažinti sui generis pramonine nuosavybe.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195