##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adolfas Kaziliūnas

Santrauka

Laisvas prekių judėjimas yra bendrosios rinkos pamatas. Norint užtikrinti laisvą prekių judėjimą, kartu garantuojant jų kokybę ir saugą, būtina taikyti naujas reguliavimo metodikas, nustatančias bendrus esminius reikalavimus, darniųjų standartų, integruoto kokybės užtikrinimo ir kitokių šiuolaikinių atitikties įvertinimo būdų, palengvinančių ir sumažinančių valstybės institucijų kontrolę prieš patenkant prekei į rinką, panaudojimą. Visa tai sprendžiama naujuoju požiūriu ir visuotiniu požiūriu grindžiamose direktyvose. Straipsnyje analizuojami šių direktyvų keliami reikalavimai šalims ES narėms ir jų įgyvendinimo ypatumai.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis