plugins.themes.bootstrap3.article.main66910e99e352f

Artūras Panomariovas

Santrauka

Straipsnyje teisiniu ir valdymo teorijos aspektu nagrinėjama Lietuvos procesinės kontrolės sistema, šios kontrolės teorinės atsiradimo prielaidos, remiantis Prancūzijos pavyzdžiu analizuojamos procesinės ikiteisminio tyrimo vidinės ir išorinės kontrolės formos ir pateikiami siūlymai tobulinti procesinės ikiteisminio tyrimo kontrolės sistemą.
Procesinė kontrolė yra teisinė priemonė, leidžianti užkirsti kelią galimiems procesiniams pažeidimams ar klaidoms atsirasti, sudaranti sąlygas laiku nustatyti padarytus pažeidimus (klaidas) ir juos greitai pašalinti. Be to, efektyviai veikianti procesinės kontrolės sistema leidžia mažiausiomis sąnaudomis pasiekti norimą rezultatą (tikslą). Tačiau šiuo metu apie efektyviai veikiančią procesinės kontrolės sistemą Lietuvoje galima kalbėti tik teoriniu lygmeniu.

plugins.themes.bootstrap3.article.details66910e99e7e8f

Skyrius
Mokslo straipsnis