Slaptas bendradarbis Vengrijos teisėje

Bence Mészáros

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama „slapto tyrėjo“ (bendradarbio) institucija Vengrijos teisinėje sistemoje. Ši institucija atsirado Vengrijos teisėje 1999 m. Policijos įstatymas išsamiai reguliuoja šios ypatingos tyrimo priemonės panaudojimo tvarką, tačiau baudžiamasis procesas pateikia tik bendrus nurodymus šiuo klausimu. Policijos įstatymas nurodo 6 slapto bendradarbio panaudojimo būdus. Tai tokios panaudojimo formos kaip paieška, kontrolinis pirkimas (Musterkauf), pirkimas naudojant pasitikėjimą (Vertrauenskauf), fiktyvus pirkimas (Scheinkauf), infiltracija į kriminalinę organizaciją ir kontroliuojamas pristatymas.
Straipsnyje aptariamos šios institucijos reguliavimo problemos, pavyzdžiui, kurios įstaigos turi vykdyti tokio pobūdžio uždavinius.
Toliau straipsnyje aptariami atskirų slapto bendradarbio panaudojimo metodų ypatumai. Pavyzdžiui, paieška praktikoje reiškia, kad policijos pareigūnas, slepiantis savo identitetą, siunčiamas į gatvę tam, kad užmegztų ryšį su asmenimis, kurie ką nors žino apie padarytą nusikaltimą arba matė ir pažįsta nusikaltėlį.
Kontrolinis pirkimas, pirkimas naudojant pasitikėjimą, fiktyvus pirkimas gali būti taikomi tiriant tokius nusikaltimus, kurių faktinėje medžiagoje pasitaiko tokios sąvokos kaip „medžiaga“, „dalykas“, „prietaisas“, „daiktas“. Tai tokie nusikaltimai kaip vagystė, apiplėšimas, nusikaltimai, susiję su narkotinėmis medžiagomis, ginklais ir kt.
Pats įdomiausias ir, be abejo, efektyviausias slapto bendradarbio institucijos taikymo metodas yra infiltracija į kriminalinę organizaciją. Šio metodo viešasis reguliavimas Vengrijoje yra pateikiamas labai lakoniškai.
Visos detalės reguliuojamos slaptomis normomis. Didelę reikšmę sėkmingai infiltracijai įgyvendinti turi tinkamo asmens, kuris vykdytų šią funkciją, parinkimas. Infiltracija reikalauja specialių asmeninių savybių, pavyzdžiui, aktorinių sugebėjimų, išmintingumo, ryžtingumo, pastabumo bei subjektyvių savybių, pavyzdžiui, kalbų mokėjimo, specialių žinių arba išsilavinimo tam tikroje srityje ir kt. Kai kurie kriminalistai Vengrijoje yra už specialaus slaptų bendradarbių padalinio kūrimą.
Straipsnyje aptariami tokio slapto bendradarbio institucijos būdo kaip kontroliuojamas pristatymas įgyvendinimo ypatumai. Kontroliuojamas pristatymas yra policijos sekamas objekto pristatymas, kuris laiku nėra sulaikomas tam, kad būtų renkama reikiama informacija.

Raktiniai žodžiai


slaptas bendradarbis; baudžiamasis procesas; nusikaltimų tyrimas; kontrolinis pirkimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195