##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Daina Vasiliauskienė Virginija Mikučionienė Eduardas Vaitkevičius

Santrauka

2003 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo redakcija. Šiuo įstatymu savigynai skirti elektrošoko įtaisai priskirti D kategorijos ginklams. Šios kategorijos ginklai neregistruojami, juos be leidimo gali įsigyti ir turėti juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų. Pažymėtina, kad iki 2003 m. liepos 1 d. savigynai skirti elektrošoko įtaisai išvis nebuvo priskiriami prie ginklų ir jų apyvartai nebuvo taikomi jokie apribojimai. Savigynai skirti elektrošoko įtaisai Lietuvoje nėra labai paplitę. Lietuvos policijos duomenimis, nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 1 d. buvo išduoti du leidimai įvežti (importuoti) į mūsų šalį 57 elektrošoko įtaisus. Elektrošoko įtaisai veikia žmogų aukštos įtampos ir didelio dažnio elektros iškrova tiesiogiai kontaktuojant įtaiso elektrodams su kūnu. Poveikio stiprumas priklauso nuo elektros iškrovos trukmės ir kontakto vietos. Kriminalistikos literatūroje nurodoma, kad elektrošoko įtaisų panaudojimas nusikalstamais tikslais padažnėjo, tačiau šie atvejai dokumentiškai užfiksuojami retai. Pažymėtina, kad tokių nusikalstamų įvykių tyrimą sunkina tai, kad ant kūno susidarantys elektrošoko įtaiso veikimo pėdsakai – dėmelių pavidalo terminiai odos pažeidimai – išlieka tik iki kelių dienų. Konkrečioje byloje atliekant ekspertinį tyrimą, nustatant galimai neteisėtą elektrošoko įtaiso panaudojimą, buvo tirti elektrošoko įtaisu veikto asmens drabužyje likę pėdsakai. Šis ekspertinis tyrimas ir paskatino atlikti išsamesnius savigynai skirtų elektrošoko įtaisų poveikio pėdsakų drabužiuose tyrimus. Atsižvelgdami į tai, kad kriminalistinės literatūros apie elektrošoko įtaiso poveikio pėdsakus drabužiuose praktiškai nėra, manome, kad atlikti tyrimai yra vertingi moksline ir metodine prasme. Straipsnyje analizuojamos elektrošoko įtaiso poveikio pėdsakų, liekančių drabužiuose, tyrimo galimybės, įvertinami kompleksinio tyrimo pranašumai, nustatant pėdsakus palikusį įrankį. Kompleksinio trasologinio, tekstilės pluoštų ir metalizacijos pėdsakų tyrimo metu nustatyti drabužių pažeidimų, padarytų elektrošoko įtaiso elektrodais, veikiant elektros iškrovai, požymiai: drabužių paviršiuje poromis išsidėstę apie 1 mm skersmens paviršiniai pažeidimai – mechaninio poveikio pėdsakai su elektros iškrovai būdingo terminio poveikio požymiais ir elektrošoko įtaiso elektrodų metalizacijos pėdsakai. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad šie požymiai yra būdingi būtent elektrošoko įtaisais paliktiems pėdsakams.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis