Specialisto veiklos reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse

Janina Juškevičiūtė

Santrauka


Atkūrus Lietuvos valstybės Nepriklausomybę šalyje iškart buvo pradėta vykdyti teisinė reforma. Vienas jos tikslų buvo sukurti naujus baudžiamuosius kodeksus. 2003 m. gegužės 1 d. šalyje įsigaliojo naujas Baudžiamojo proceso kodeksas – jis iš esmės pakeitė baudžiamojo proceso koncepciją.
Nors specialių žinių turintys asmenys tiriant nusikaltimus ir toliau liko tie patys baudžiamojo proceso dalyviai: ekspertas ir specialistas, naujasis Baudžiamojo proceso kodeksas iš esmės pakeitė jų vietą ir vaidmenį baudžiamajame procese.
Straipsnyje pirmą kartą įsigaliojus naujajam Baudžiamojo proceso kodeksui analizuojama specialisto procesinė padėtis: jo teisės, pareigos ir atsakomybė.
Straipsnio autorė, išanalizavusi kodekso normas, reglamentuojančias specialisto teisinę padėtį baudžiamajame procese, daro išvadą, kad naujajame Baudžiamojo proceso kodekse kiekybiniu požiūriu buvo gerokai susiaurintos, o kokybiniu – smarkiai išplėstos specialisto funkcijos, tačiau normų, garantuojančių šių funkcijų tinkamą įgyvendinimą, baudžiamojo proceso įstatymas nenumato.
Išvadose autorė pateikia, jos nuomone, būtinus Baudžiamojo proceso kodekso normų pakeitimus ir papildymus, kurie užtikrintų tinkamą specialisto funkcijų, numatytų Baudžiamojo proceso kodekse, įgyvendinimą.

Raktiniai žodžiai


žinios; specialistas; baudžiamasis procesas; nusikaltimų tyrimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195