Žymus mokslininkas, kilnus žmogus

Stasys Vėlyvis

Santrauka


2006 m. lapkričio 27 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto bendruomenė kartu su Lietuvos teisinių institucijų atstovais bei teisininkais, baigusiais Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetus, pažymėjo garbingą prof. habil. dr. Pranciškaus Stanislavo Vitkevičiaus aštuoniasdešimties metų sukaktį.
Straipsnis parengtas remiantis pranešimu, skaitytu MRU Teisės fakulteto Tarybos posėdyje. Jame apžvelgiami pagrindiniai profesoriaus gyvenimo tarpsniai, jo kelias į mokslą, praktinė teisininko, politiko bei mokslininko veikla. Straipsnyje nušviečiamos žmogiškosios profesoriaus savybės, jo indėlis į civilistikos mokslą, aptariama jo mokslinių darbų teorinė reikšmė šiuolaikiniam civilistikos mokslui. Prof. Pranciškaus Vitkevičiaus paskelbtų mokslinių ir publicistinių darbų analizės pagrindu teigiama, kad nepaisant laikmečio, kuriuo tie darbai buvo rašomi, to meto būtino ideologinio tokios rūšies darbų apvalkalo, juose yra daug labai vertingų teorinių teiginių civilinių teisinių santykių dalyvių subjektiškumo klausimais bei nemažai istoriografinės medžiagos, pagrindžiančios tuo metu egzistavusį visuomeninių santykių reguliavimo mechanizmą bei jo neišvengiamumą.

Raktiniai žodžiai


prof. Pranciškus Vitkevičius; valstybinės socialistinės nuosavybės santykiai; valstybės civilinis subjektiškumas; nuosavybės teisė; konfiskacija; įgyjamoji senatis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195