Kriminalistinė informacija kaip nusikaltimų profilaktikos instrumentas

Lina Novikovienė, Eglė Kažemikaitienė

Santrauka


Šiandien kriminalistikos mokslo tyrinėjimo objektas neapsiriboja vien tik kriminalistinių techninių priemonių, metodų ir rekomendacijų kūrimu ir jų pritaikymu nusikalstamos veikos tyrimo procese. Kriminalistiniu požiūriu svarbus yra nusikalstamos veikos genezės procesas, kurio metu išryškėja aplinkybės, veiksniai, nulėmę, skatinę nusikalstamos veikos įvykdymą. Besikeičiantis kriminalistikos mokslo prigimties suvokimas, keičia ir kriminalistinės informacijos sampratą, kuri savo turiniu turi atitikti kriminalistikos mokslo turinį ir objektą. Kriminalistinė informacija apibūdina nusikalstamo įvykio aplinkybes, jų mechanizmą ir atskirus nusikaltimo padarymo dėsningumus. Prie nusikalstamo įvykio aplinkybių priskirtinos ir aplinkybės nulėmusios nusikalstamos veikos įvykdymą, todėl kriminalistinė informacija apibūdina ir pastarąsias. Kriminalistinė informacija apie priežastis nulėmusias nusikalstamos veikos įvykdymą gali būti gaunama iš įvairių šaltinių tiek procesinėmis, tiek neprocesinėmis formomis. Prie procesine forma gautos informacijos priskiriama ir informacija, gauta atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus.Pateiktame straipsnyje analizuojami 2006 metais atliktos ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklausos rezultatai, kurios metu buvo įver-tinta Lietuvoje susiklosčiusi ikiteisminio tyrimo praktika, atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo metu gaunant kriminalistinę informaciją apie priežastis ir sąlygas, nulėmusias nusikalstamos veikos įvykdymą. Tyrime dalyvavo 399 respondentai.

Raktiniai žodžiai


kriminalistinė informacija; nusikaltimų profilaktika; ikiteisminis tyrimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195