Aplinkosaugos reikšmė nuosavybės teisėje

Murray Raff

Santrauka


Tarptautinis darnaus vystymosi principas reikalauja ekologinių aspektų integracijos primant bet kokius sprendimus. Viešosios aplinkosaugos ir planavimo teisės aktai reguliuoja privatinės nuosavybės savininkų sprendimų, susijusių su jų teisių į jiems priklausančius objektus ar žemę įgyvendinimu, priėmimą. Įstatymų veikimo efektyvumui didelės įtakos gali turėti teisės sistemos jurisprudencija apie privatinės nuosavybės teisių prigimtį. Ar privačios žemės savininkai iš esmės atsako už ekosistemos vientisumą jų žemėje? Šiame straipsnyje apžvelgiamas plačiai paplitęs požiūris, kad bendrosios teisės sistemos nepripažįsta tokios atsakomybės.

Raktiniai žodžiai


nekilnojamasis turtas; aplinkosauga; prigimtinė teisė; žemės nuosavybės teisių registracija; nuosavybės teisių perdavimo dokumentas; dokumentų registracija; bendroji teisė; Vokietijos teisė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195