Neteisėto naudojimosi nepaprastosios padėties režimu ir jo poveikio fundamentaliosioms teisėms Bangladeše kritinis vertinimas

M. Ehteshamul Bari

Santrauka


Nepaprastosios padėties įvedimas gali būti teisėtas konstitucinis metodas taikyti įvairias priemones siekiant apsaugoti visuomenės interesus valstybėje kylant krizių grėsmei. Vis dėlto toks režimas riboja žmogaus teisių įgyvendinimą, tad jis turėtų būti taikomas ypatingai atsakingai. Straipsnyje analizuojama, ar teisėti buvo Bangladešo žmonių teisių apribojimai kovojant su „vidiniais neramumais“. Šiame darbe identifikuojama, kad Bangladešo konstitucijoje nėra įtvirtinto efektyvaus mechanizmo, užkardančio piktnaudžiavimą šia procedūra, kas sudaro prielaidas nepaprastąją padėtį taikyti kitais, nei ji yra skirta, sumetimais.

Raktiniai žodžiai


nepaprastoji padėtis; fundamentaliųjų teisių ribojimas; teisinė valstybė

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-2-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195