Vaikų išlaikymas: kai kurie aktualūs teoriniai ir praktiniai aspektai

Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė, Jolanta Vėgelienė

Santrauka


Šeimos įstatymai ir jų taikymas turi užtikrinti šeimos ir jos reikšmės visuomenėje stiprinimą, prioritetinę vaiko teisių ir interesų apsaugą bei gynimą, vaikų auklėjimą šeimoje, šeimos narių tarpusavio atsakomybę už šeimos išsaugojimą, galimybę visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas. Lietuvos valstybė pripažįsta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, natūrali vaikų auginimo ir gerovės aplinka, kad vaikams yra būtina ypatinga apsauga ir priežiūra tiek iki gimimo, tiek ir po jo. Realizuojant Vaiko teisių konvencijos nuostatas, kuriose yra deklaruojama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, atsižvelgiant į tai, kad pagrindinės teisės ir pareigos, susijusios su vaiko teisių įgyvendinimu, tenka vaiko tėvams, įvertinant, kad vaiko teisės į išlaikymą užtikrinimas sudaro sąlygas kitoms vaiko teisėms (teisė į būstą, mokslą, tinkamas gyvenimo sąlygas ir pan.), būtina garantuoti tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus vykdymą. Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad abu tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o valstybė privalo sudaryti sąlygas tėvams vykdyti šias pareigas, t. y. įsipareigoja išlaikyti vaikus, negaunančius išlaikymo iš tėvų.

Raktiniai žodžiai


vaikų išlaikymas; tėvų atsakomybė; studijuojančių vaikų išlaikymas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195