Atstovavimo instituto taikymo vykdymo procese ypatumai (straipsnis anglų kalba)

Egidija Stauskienė, Inga Žalėnienė

Santrauka


Straipsnyje autorės analizuoja atstovavimo instituto taikymo ypatumus baigiamojoje civilinio proceso stadijoje – vykdymo procese. Autorių nuomone, galima skirti keletą atstovavimo vykdymo procese ypatumų. Dalyvavimas civiliniame procese yra specifinė veikla, reikalaujanti specialių šios srities žinių. Atstovaujamieji procese siekia ne tik teisinės, bet ir ekonominės naudos. Jų interesų netenkina vien priimtas palankus teismo sprendimas, būtina tokį sprendimą ir įvykdyti (sumokėti priteistą sumą, perduoti daiktus, atlikti tam tikrus veiksmus ir kita). Priversti skolininką įvykdyti priimtą teismo sprendimą vien paties išieškotojo pastangų gali nepakakti. Todėl ir vykdymo procese išieškotojams tenka pasinaudoti profesionalių atstovų pagalba. Tačiau netikslinga vykdymo proceso atstovavimo institutą sieti tik su išieškotojo interesais. Vykdymo procese vienas iš pagrindinių subjektų – antstolis, įgyvendinantis priverstinio vykdymo funkcijas. Vykdymo procesas neįmanomas ir be skolininko – asmens, įpareigoto atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus arba susilaikyti nuo minėtame dokumente nurodytų veiksmų atlikimo. Šiems asmenims vykdymo procese taip pat gali prireikti atstovo pagalbos, kurios poreikis nebus siejamas vien su specifinių žinių neturėjimu.

Raktiniai žodžiai


atstovavimo institutas; advokatas; vykdymo procesas; antstolis; išieškotojas; skolininkas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195