Liudytojo ir liudijimo imunitetai baudžiamajame procese: tapatumo ir santykio problema (straipsnis anglų kalba)

Raimundas Jurka

Santrauka


Moksliniame straipsnyje analizuojama liudytojo imunitetų in abstracto baudžiamajame procese sampratos problema. Straipsnyje autorius kelia klausimą, ar ši baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtinta papildoma liudytojo procesinių interesų apsaugos garantija metodologiškai reglamentuojama tinkamai, ar tam tikri liudytojo imunitetai yra tinkamai suvokiami ir taikomi praktikoje. Kitaip sakant, autorius siekia analizuoti ir ieškoti atsakymų į klausimus – kaip yra ir kaip turėtų būti. Dėl šios priežasties autorius nustato du liudytojo imunitetų in abstracto elementus in concreto – liudytojo ir liudijimo imunitetus. Atrodytų, jog šios apsaugos garantijos iš esmės panašios. Iš tiesų straipsnyje atliekama analizė leidžia atsakyti, kad vertybiniu požiūriu jos yra analogiškos. Tačiau jos skiriasi įgyvendinimo mechanizmais. Autoriaus nuomone, liudytojo imunitetai saugo nuo tapimo liudytoju, o liudijimo imunitetai užtikrina apsaugą nuo liudijimo, kuris gali pakenkti pačiam liudijančiajam. Atitinkamai tai lemia ir poreikį ne tik analizuoti šiuos du elementus, bet ir jų tarpusavio santykį, turinio sąsajas.

Raktiniai žodžiai


liudytojas; liudijimas; imunitetas; baudžiamasis procesas; tapatumas; santykis; interesų apsauga

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195