Ikiteisminis tyrimas Čekijos Respublikoje (straipsnis anglų kalba)

Marek Frystak

Santrauka


Straipsnyje pristatoma Čekijos Respublikos baudžiamojo proceso raida, ypatingą dėmesį skiriant ikiteisminiam jo etapui. Straipsnio tikslas yra apžvelgti ikiteisminio tyrimo reguliavimo pagrindus bei nustatyti ikiteisminio tyrimo etapo reguliavimo perspektyvas rekodifikuojant Čekijos baudžiamojo proceso teisę. Trumpai apžvelgus baudžiamojo proceso raidą nuo 1961 m., išanalizavus gausius baudžiamojo proceso įstatymo pakeitimus ir papildymus, atliktus po 1989 m., daroma išvada, kad baudžiamojo proceso įstatymas turi būti rekodifikuotas taip įgyvendinant poreikį sistemiškai reformuoti Čekijos baudžiamąjį procesą. Straipsnyje konstatuojamos svarbiausios priežastys, paskatinusios imtis rengti naują Baudžiamojo proceso įstatymą: pasikeitusi socialinė realybė, naujo Baudžiamojo įstatymo įsigaliojimas 2010 m., taip pat nemažai Baudžiamojo proceso kodekso pataisų, kurios išderina baudžiamojo proceso principų sistemą. Ligšiolinės įstatymo pataisos iš esmės buvo susijusios su žmogaus teisių apsauga baudžiamajame procese, teismine ikiteisminio tyrimo kontrole, prokuroro vaidmens ir atsakomybės stiprinimu, taip pat apeliacijos reforma.

Raktiniai žodžiai


ikiteisminis tyrimas; baudžiamojo proceso kodeksas; policija; tyrimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195