Nerašytinės konstitucijos reforma: nagrinėjant pokyčius Jungtinėje Karalystėje 1997–2010 metais (straipsnis anglų kalba)

Paul James Cardwell

Santrauka


Šiame straipsnyje autorius aptaria pagrindines Jungtinės Karalystės konstitucines reformas, įgyvendintas 1997-2010 m. valdant Leiboristų partijai. Nagrinėdamas nerašytą JK konstituciją autorius svarsto, kaip palyginti su rašytine konstitucija, pavyzdžiui, tokia kaip Lietuvos Respublikos, galėtų būti nustatyta „konstitucinė“ teisė. Analizuojamos pagrindinės reformos, įgyvendintos nuo 1997 m., už jų slypinčios politinės priežastys, reformos procesai ir jų poveikis Konstitucijai. Keturios straipsnyje analizuojamos sritys – Lordų rūmų reforma, 1998 m. Žmogaus teisių akto priėmimas, valdžios decentralizavimas ir teismų santvarkos pokyčiai, numatyti 2005 m. Konstitucinės reformos akte – labai veikia JK valdymą. Straipsnyje teigiama, jog visa tai yra sveikintinas, tačiau daugeliu atvejų nepakankamas vystymasis. Kai nėra tikimybės, jog JK ateityje turės rašytinę konstituciją, ilgalaikės būsimųjų vyriausybių pastangos yra būtinos, kad būtų užtikrintas reformų tikslo – modernizuoti demokratinę sistemą – įgyvendinimas.

Raktiniai žodžiai


Jungtinė Karalystė; Konstitucija; reforma; Leiboristų partija; demokratija; žmogaus teisės; decentralizavimas; Lordų rūmai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195